Udas Financial Service, s.r.o., Tachov

Udas Financial Service, s.r.o., Tachov

Oldřichovská 1437
347 01 Tachov
IČ: 26339986

Informace o kanceláři Udas Financial Service, s.r.o., Tachov

Vedení účetnictví a daňové evidence, nabídka účetního a daňového poradenství. Zpracování mzdové agendy.

 

Daňová evidence:

- peněžní deník,

- pokladní kniha,

- kniha pohledávek a závazků,

- karty ivestičního majetku,

- záznamní povinnost k DPH

- účetní závěrku a daňové přiznání.

 

Účetnictví:

- hlavní kniha,

- účetní deník,

- kniha pohledávek a závazků,

- karty investičního majetku,

- záznamní povinnost k DPH,

- výsledovka, výkaz zisků a ztrát,

- rozvaha,

- daňové přiznání.

 

Personální a mzdové agendy:

- vedení mzdové agendy,

- zpracování přehledu pro Českou správu soc. zabezpečení a zdravotní pojišťovnu

- nástup a výstup zaměstnance (včetně smluv)

- roční zúčtování mezd

- potvrzení pro úřady (zaměstnanci)

 

Daní - daňová přiznání:

- fyzických osob,

- právnických osob,

- DPH,

- silniční daň.

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

Ing. Eleonora Herlíková

kontaktní telefon: +420 606 617 627

Cena za služby Udas Financial Service, s.r.o., Tachov

dle ceníku.

Kde nás najdete?